Ukončené DMS zbierky.

DMS KALVARIA

Ukončená

Projekt dokončenia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie je vzhľadom na mieru poškodenia jednotlivých objektov predpokladaný, ak všetko pôjde podľa plánu, na cca 10-12 rokov. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ktorá dominuje mestu…...

Viac informácií Webstránka

DMS HNIEZDO

Ukončená

Cieľom projektu je podpora expertného poradenstva na krízovej linke Hniezda záchrany 0905 888 234, kde tehotná žena v núdzi dostane základné a psychologické poradenstvo. Trvanie zbierky: 1.8.2014 – 31.5.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS HEMO

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky chceme použiť na realizáciu rehabilitačného táborov maloletých hemofilikov s rodičom (06/2015), rehabilitačného tábora detských hemofilikov (08/2015) a rekondično – rehabilitačné pobyty pre dospelých hemofilikov (08/2015, 11/2015).   Trvanie: 10.3.2015…...

Viac informácií Webstránka

DMS DOJCIME

Ukončená

Cieľom projektu je zabezpečenie fungovania poradne dojčenia na http://www.mamila.sk/pre-matky/poradna-dojcenia/ a príprava vydania novej knižky s názvom Praktický návod na riešenie otázok s dojčením Trvanie: 19.8.2014 – 15.8.2016...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBREPRAVO

Ukončená

Cieľom projektu je: a) rozvíjať a ponúknuť Učenú právnickú spoločnosť ako apolitickú platformu pre právnikov a zamestnancov verejnej správy, a to tak vo vzťahu k odbornej verejnosti, ako aj vo…...

Viac informácií Webstránka

DMS DETSKYFOND

Ukončená

Zabezpečenie pomôcok pre deti s telesným postihnutím prostredníctvom grantistu Detský fond SR. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS REUMA

Ukončená

Cieľom projektu je pomoc klientom, členom i nečlenom LPRe SR, pacientom s reumatickými diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života a negatívne ich nepoznačilo v sociálnych a spoločenských…...

Viac informácií Webstránka

DMS HNIEZDO

Ukončená

Cieľom projektu je podpora expertného poradenstva na krízovej linke Hniezda záchrany 0905 888 234, kde tehotná žena v núdzi dostane základné a psychologické poradenstvo. Trvanie zbierky: 16.6.2014 – 31.7.2014  ...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Cieľom projektu je budovanie a služby občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Prostredníctvom našej terénnej sociálnej práce chceme podporiť klientov,…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVETLO

Ukončená

Popis: Cieľom projektu je finančne podporiť aktivity, ktoré patria do skupiny komplexnej a celoročnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. Trvanie: 1.9.2013 – 31.12.2013...

Viac informácií Webstránka

DMS SOSAFRIKA

Ukončená

Popis: Vzdelanie je v Afrike kľúčom k úspešnej budúcnosti. Bez vzdelania nemajú deti nádej na získanie práce. Základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie, či odborný výcvik v remesle im tak umožňuje…...

Viac informácií Webstránka

DMS PLESO

Ukončená

Cieľom projektu je modernizácia a rozvoj športového areálu, bežeckých tratí, podpora športových a kultúrno-spoločenských podujatí na Štrbskom Plese, ale aj zveľaďovanie verejných priestranstiev, turistických trás, okolia jazera Štrbského Plesa, okolia…...

Viac informácií Webstránka

DMS NASILIENIE

Ukončená

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia a sú klientkami zariadenia núdzového bývania – Domov Gianny B. Molla. Trvanie: 1.10.2013–31.12.2013...

Viac informácií Webstránka

DMS NADEJ

Ukončená

  Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti o nevyliečiteľnom ochorení sclerosis multiplex medzi širokou verejnosťou, aby sme takto mohli osloviť prípadných darcov z radov obyvateľov Slovenska. Trvanie: 1.3.2013 – 31.12.2013...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIATA3

Ukončená

Popis: Pomoc osobám, ktoré sa ocitli v ohrození života, ťažkej sociálnej situácii alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Trvanie: 1.6.2012 – 28.2.2014...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Ukončená

Popis: Cieľom projektu kampaň Belasý motýľ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovosvalových ochorení a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou. Cieľom zbierky…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...