Ukončené DMS zbierky.

dms

DMS NADACIATA3

Ukončená

Popis: Pomoc osobám, ktoré sa ocitli v ohrození života, ťažkej sociálnej situácii alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Trvanie: 1.6.2012 – 28.2.2014...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS MOTYL

Ukončená

Popis: Cieľom projektu kampaň Belasý motýľ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovosvalových ochorení a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou. Cieľom zbierky…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS KRIDLO

Ukončená

Popis: Cieľom projektu je vyzbierať finančné prostriedky na dokončenie intermediárnej izby DFNsP v Bratislave. Okrem tohto použitia chceme pomôcť občianskym združeniam a dobrovoľným charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom,…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS DETOMPREZIVOT

Ukončená

Cieľom je prostredníctvom projektu Na bicykli deťom upozorniť na fakt, že šance na uzdravenie sa detí z onkologických ochorení je obrovská. Zároveň chceme dostupným športom, akou cyklistika na Slovensku určite je,…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS CHARITA

Ukončená

V súčasnej dobe zdravotné poisťovne hradia iba 60% nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v hospicoch. Zvyšok si musí doplácať pacient. Je to veľmi nespravodlivé zo strany poisťovní, že človek, ktorý…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS GODZONE

Ukončená

Projekt „ZAPOJ SA!“ je priamou výzvou mladým ľuďom na Slovensku, zapojiť sa do aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie a výchovu mladých k dobrovoľníctvu. Ide o aktivity organizované nielen naším…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS DROGYSTOP

Ukončená

Na Slovensku dramaticky rastie spotreba drog medzi žiakmi a študentmi. Užívanie drog je spôsobené ľahkovážnosťou a nedostatkom informácii. Cieľom projektu je prevencia – poskytnúť žiakom a študentom informácie o škodlivých…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS DOMOV

Ukončená

V súčasnosti žije na Slovensku v detských domovoch približne 4000 detí. Každé dieťa potrebuje rodinu, aj tie, ktoré z rôznych príčin o ňu prišli. Riešením je umiestnením detí odkázaných na náhradnú starostlivosť do náhradných…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS ZRKADLO

Ukončená

Hlavným cieľom projektu Nechcem, ale musím! je realizácia kampane, ktorou chce ZPMP v SR presvedčiť  verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote. Je to kampaň ktorá bude…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS TEHLICKA

Ukončená

Cieľom projektu Tehlička – verejnej zbierky je podpora rozvojových projektov organizácie. Prioritne sa v rámci verejnej zbierky získajú finančné prostriedky ako podporu centra pre Deti ulice s názvom Kala-kala v Angole. Súčasťou…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS PLAMIENOK

Ukončená

Cieľom projektu je zmiernenie utrpenia a zlepšenie kvality života nevyliečiteľne chorých detí v ich domácom prostredí. Deti a ich rodiny bezplatne navštevujeme v mieste ich bydliska vzdialenom do 2 hodín jazdy autom od Bratislavy.…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS SOSSYRIA

Ukončená

  Trvanie: 15.11.2013 – 31.5.2014...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS SYNAGOGA

Ukončená

Cieľom projektu je zachrániť a zrekonštruovať jednu z najvýznamnejších stavieb na Slovensku – neologickú synagógu Petra Behrensa v Žiline. Následne chceme v tejto budove vytvoriť rešpektovanú inštitúciu galérie typu kunsthalle s medzinárodným…...

Viac informácií Webstránka
dms_charita

DMS CHARITA

Ukončená

Slovenská katolícka charita poskytuje humanitárnu a rozvojovú pomoc najchudobnejším krajinám subsaharskej Afriky (Uganda, Keňa). Prostredníctvom kampane „Pôstna krabička pre Afriku“ chceme zvyšovať povedomie verejnosti na Slovensku o príčinách chudoby v subsaharskej Afrike a založiť…...

Viac informácií Webstránka
zniev

DMS ZNIEV

Ukončená

V obci Kláštor pod Znievom sa nachádza niekoľko desiatok kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú v dobrom technickom stave. V týchto dňoch je pre nás  urgentnou prioritou baroková Kalvária s kostolom sv. Kríža /1728…...

Viac informácií Webstránka
bph

DMS VINCENT

Ukončená

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť  konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku. Vyzbierané prostriedky sa použijú…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...