Ukončené DMS zbierky.

DMS DOMOV

Ukončená

Detské centrum Slovensko – prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti, vznikla 28. 11.1990 v Ružomberku, združením občanov na základe spoločného cieľa, a to pomoci postihnutým deťom. Je najstaršou dobrovoľníckou…...

Viac informácií

DMS DOMINIKA

Ukončená

Pod krídlami Dominiky je nezisková organizácia, ktorá sa stará o nevyliečiteľne a vážne choré deti. Ponúkame chorým deťom možnosť prežiť čo najviac času doma a nestresovať ich náročným prevozom a…...

Viac informácií

DMS CLOVEK

Ukončená

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 1999. Naším poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími a osvetovými…...

Viac informácií Webstránka

DMS NEPAL

Ukončená

Humanitárny tím, ktorý realizuje v Nepále pomoc z prostriedkov zbierky Člověka v tísni a Človeka v ohrození, rozdáva v týchto dňoch v dedinách v oblasti Gorka tisícky plachiet – materiálov…...

Viac informácií Webstránka

DMS PIEROTT

Ukončená

PIEROTT DAY – deti pre deti a ich rodičov Podujatie zamerané na prepojenie rodín so športom, kultúrou a prírodou, obohatené o kultúrne vystúpenia spevákov a ľudového súboru V rámci podujatia bola uskutočnená zbierka, kde bol…...

Viac informácií Webstránka

DMS TALENT

Ukončená

Občianske združenie podporuje umelecky nadané deti a mládežníkov vo všetkých umeleckých odvetviach: hudba, spev, tanec, divadlo, výtvarné umenie. Hlavným cieľom občianskeho združenia je vytváranie podmienok na :1. Vyhľadávanie a podporu…...

Viac informácií

DMS BARIERY

Ukončená

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY je občianske združenie (založené r.1990), ktoré konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa. Pomáha hlavne deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky – Konto Bariéry, pomáha sociálne…...

Viac informácií Webstránka

DMS MARTINDOM

Ukončená

Cieľom projektu  je v zbierke vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na kúpu prepravného auta. Donedávna sme na prepravu na všetky akcie používali auto zakúpené v roku 1996, ktoré je však už…...

Viac informácií

DMS VOICES

Ukončená

Nezisková organizácia Voices od roku 2008 podporuje na Slovensku aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie. Za 6 rokov práce sme: 1.)pripravili, nakrútili a zverejnili viac ako 160 krátkych videofilmov o neziskových…...

Viac informácií Webstránka

DMS BEZKY

Ukončená

Poslaním o.z. Kopanice v pohybe je rozvoj bežeckého lyžovania, bicyklovania a turistiky v podmienkach kopaničiarskeho kraja a Veľkej Javoriny. Vytvárať podmienky pre kvalitné voľnočasové aktivity v prírodnom prostredí pre miestnych obyvateľov. Propagáciou atraktivít Kopaníc prilákať i turistov…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVETLO

Ukončená

Cieľom projektu je finančne podporiť aktivity, ktoré patria do skupiny komplexnej a celoročnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. Trvanie: 1.11.2014-30.4.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS VIAC

Ukončená

Hlavným cieľom projektu je podporiť cielený osobnostný rozvoj mladých ľudí z regiónu Oravy ich účasťou na programoch neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíjajú ich talent a kompetencie.  Trvanie: 1.12.2014 – 30.4.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS BROZ

Ukončená

Obnova prirodzeného lúčneho a  stepného charakteru cenných prírodných území pastvou a následné zlepšenie podmienok pre ohrozené druhy. Ochrana vzácnych druhov rastlín, živočíchov a biotopov. Zapojenie obyvateľov hlavného mesta, Podunajska a Bielych…...

Viac informácií Webstránka

DMS PRIBEHY

Ukončená

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti; natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi bývalých totalitných…...

Viac informácií Webstránka

DMS ZDRAVIE

Ukončená

Pomoc pacientom s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm, zvyšovanie informovanosti o tejto chorobe, jej včasná diagnostika, podpora dostupnosti liečby pre všetkých pacientov, zvyšovanie adherencie pacientov k liečbe, organizovanie stretnutí pacientov, zabezpečenie bezplatných kúpeľných pobytov…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...