Ukončené DMS zbierky.

dms

DMS GODZONE

Ukončená

Projekt „ZAPOJ SA!“ je priamou výzvou mladým ľuďom na Slovensku, zapojiť sa do aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie a výchovu mladých k dobrovoľníctvu. Ide o aktivity organizované nielen naším…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS DROGYSTOP

Ukončená

Na Slovensku dramaticky rastie spotreba drog medzi žiakmi a študentmi. Užívanie drog je spôsobené ľahkovážnosťou a nedostatkom informácii. Cieľom projektu je prevencia – poskytnúť žiakom a študentom informácie o škodlivých…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS DOMOV

Ukončená

V súčasnosti žije na Slovensku v detských domovoch približne 4000 detí. Každé dieťa potrebuje rodinu, aj tie, ktoré z rôznych príčin o ňu prišli. Riešením je umiestnením detí odkázaných na náhradnú starostlivosť do náhradných…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS ZRKADLO

Ukončená

Hlavným cieľom projektu Nechcem, ale musím! je realizácia kampane, ktorou chce ZPMP v SR presvedčiť  verejnosť, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo rozhodovať o svojom živote. Je to kampaň ktorá bude…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS TEHLICKA

Ukončená

Cieľom projektu Tehlička – verejnej zbierky je podpora rozvojových projektov organizácie. Prioritne sa v rámci verejnej zbierky získajú finančné prostriedky ako podporu centra pre Deti ulice s názvom Kala-kala v Angole. Súčasťou…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS PLAMIENOK

Ukončená

Cieľom projektu je zmiernenie utrpenia a zlepšenie kvality života nevyliečiteľne chorých detí v ich domácom prostredí. Deti a ich rodiny bezplatne navštevujeme v mieste ich bydliska vzdialenom do 2 hodín jazdy autom od Bratislavy.…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS SOSSYRIA

Ukončená

  Trvanie: 15.11.2013 – 31.5.2014...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS SYNAGOGA

Ukončená

Cieľom projektu je zachrániť a zrekonštruovať jednu z najvýznamnejších stavieb na Slovensku – neologickú synagógu Petra Behrensa v Žiline. Následne chceme v tejto budove vytvoriť rešpektovanú inštitúciu galérie typu kunsthalle s medzinárodným…...

Viac informácií Webstránka
dms_charita

DMS CHARITA

Ukončená

Slovenská katolícka charita poskytuje humanitárnu a rozvojovú pomoc najchudobnejším krajinám subsaharskej Afriky (Uganda, Keňa). Prostredníctvom kampane „Pôstna krabička pre Afriku“ chceme zvyšovať povedomie verejnosti na Slovensku o príčinách chudoby v subsaharskej Afrike a založiť…...

Viac informácií Webstránka
zniev

DMS ZNIEV

Ukončená

V obci Kláštor pod Znievom sa nachádza niekoľko desiatok kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú v dobrom technickom stave. V týchto dňoch je pre nás  urgentnou prioritou baroková Kalvária s kostolom sv. Kríža /1728…...

Viac informácií Webstránka
bph

DMS VINCENT

Ukončená

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť  konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku. Vyzbierané prostriedky sa použijú…...

Viac informácií Webstránka
usmev

DMS USMEV

Ukončená

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa…...

Viac informácií Webstránka
charita

DMS POVODNE

Ukončená

Výnos verejnej zbierky SKCH použije v spolupráci s partnerskými organizáciami Caritas Srbsko a Caritas Bosna a Hercegovina na odstraňovanie následkov ničivých povodní, ktoré zasiahli Srbsko a Bosnu a Hercegovinu a podporu rodín, ktoré veľká…...

Viac informácií Webstránka
ta3

DMS NADACIATA3


Ukončená

Cieľom je pokrytie individuálnych žiadostí o pomoc. Trvanie: 1.5.2014-28.2.2015...

Viac informácií Webstránka
motyl

DMS MOTYL

Ukončená

Cieľom kampane “Belasý motýľ” je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervosvalových ochoreniach a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou na získanie finančných prostriedkov …...

Viac informácií Webstránka
umc

DMS MAMA

Ukončená

Projektom chceme poukázať na to, že aj samotné materské a rodinné centrá sú medzi nami a potrebujú pomoc verejnosti. Vznikajú zdola, fungujú na báze dobrovoľníctva matiek na materskej a rodičovskej dovolenke a je dôležité…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...