Ukončené DMS zbierky.

DMS KATKA

Ukončená

Cieľom projektu je výstavba altánku pre klientov v areáli záhrady Zariadenia pre seniorov KATKA. Trvanie: 1.8.2015-31.5.2016...

Viac informácií Webstránka

DMS SVETIELKO

Ukončená

Cieľom projektu je poskytovať kvalitnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť o nevyliečiteľne choré a zomierajúce deti v domácom prostredí v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Miesto bydliska rodiny by malo byť vzdialené…...

Viac informácií Webstránka

DMS BIVIO

Ukončená

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) realizuje projekt s názvom Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý je zameraný na vybudovanie vzdelávaco-rehabilitačného Centra BIVIO pre ľudí s mentálnym…...

Viac informácií Webstránka

DMS VIAC

Ukončená

Naša misia je podporovať mladého človeka v osobnom zápase o podobu jeho povolania byť človekom, naplno rozvinúť potenciál ich osobných zručností na samostatné, solidárne, zodpovedné a angažované osobnosti, a to…...

Viac informácií Webstránka

DMS PRAVO

Ukončená

  Projekt S občanom prichádza zákon je zameraný na právnu úpravu spôsobu prijímania zákonov. V súčasnosti neexistuje zákon, ktorý by upravoval postup pri prijímaní legislatívy. Našim cieľom je tento stav…...

Viac informácií Webstránka

DMS VINNE

Ukončená

Cieľom projektu je zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup materiálu, prác a  prevádzkových vecí, ktoré nemôžu byť hradené z prostriedkov MKSR a iných donorov. Práce začínajú v apríli 2015, stavebná sezóna…...

Viac informácií Webstránka

DMS KALVARIA

Ukončená

Projekt dokončenia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie je vzhľadom na mieru poškodenia jednotlivých objektov predpokladaný, ak všetko pôjde podľa plánu, na cca 10-12 rokov. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ktorá dominuje mestu…...

Viac informácií Webstránka

DMS GODZONE

Ukončená

Hlavným zameraním projektu Godzone je evanjelizácia mladých na Slovensku. Víziou projektu je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa…...

Viac informácií Webstránka

DMS VINCENT

Ukončená

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť  konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku. Vyzbierané prostriedky sa použijú…...

Viac informácií Webstránka

DMS POCHOD

Ukončená

Cieľom Národného pochodu za život je uskutočniť verejný apel, aby naša spoločnosť chránila život a dôstojnosť každého človeka. Každý okamih života má svoj význam, každý ľudský život má nenahraditeľnú hodnotu.…...

Viac informácií Webstránka

DMS ZAZITOK

Ukončená

Projekt Nadácie Integra sa sústredí na podporu projektov poskytovania základného vzdelávania prostredníctvom financovania štúdia detí na vybraných školách v Keni a Etiópii.  Trvanie: 20.7.2015 – 31.12.2015...

Viac informácií Webstránka

DMS NOTABENE

Ukončená

Občianske združenie Proti prúdu – vydavateľ mesačníka NOTA BENE, dáva ľuďom bez domova šancu, aby si pomohli sami. Okrem predaja časopisu Nota bene majú možnosť privyrobiť si ako nosiči batožín…...

Viac informácií Webstránka

DMS P15

Ukončená

Cieľom Národného stretnutia mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“…...

Viac informácií

DMS KNIHA

Ukončená

Sú objektom predsudkov, kvôli vojne opustili svoje domovy, bývali na ulici, žijú so zdravotným znevýhodnením, boli šikanovaní… Pomôžte nám búrať predsudky a namiesto teórie, prednášky či filmu o ľudských právach…...

Viac informácií
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...