Ukončené DMS zbierky.

mamila

DMS DOJCIME

Ukončená

Cieľom projektu je zabezpečenie fungovania poradne dojčenia na http://www.mamila.sk/pre-matky/poradna-dojcenia/ a príprava vydania novej knižky s názvom Praktický návod na riešenie otázok s dojčením Trvanie: 19.8.2014 – 15.8.2016...

Viac informácií Webstránka
ucps

DMS DOBREPRAVO

Ukončená

Cieľom projektu je: a) rozvíjať a ponúknuť Učenú právnickú spoločnosť ako apolitickú platformu pre právnikov a zamestnancov verejnej správy, a to tak vo vzťahu k odbornej verejnosti, ako aj vo…...

Viac informácií Webstránka
dfsr

DMS DETSKYFOND

Ukončená

Zabezpečenie pomôcok pre deti s telesným postihnutím prostredníctvom grantistu Detský fond SR. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka
reuma

DMS REUMA

Ukončená

Cieľom projektu je pomoc klientom, členom i nečlenom LPRe SR, pacientom s reumatickými diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života a negatívne ich nepoznačilo v sociálnych a spoločenských…...

Viac informácií Webstránka
sanca

DMS HNIEZDO

Ukončená

Cieľom projektu je podpora expertného poradenstva na krízovej linke Hniezda záchrany 0905 888 234, kde tehotná žena v núdzi dostane základné a psychologické poradenstvo. Trvanie zbierky: 16.6.2014 – 31.7.2014  ...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS USMEV

Ukončená

Cieľom projektu je budovanie a služby občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Prostredníctvom našej terénnej sociálnej práce chceme podporiť klientov,…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS SVETLO

Ukončená

Popis: Cieľom projektu je finančne podporiť aktivity, ktoré patria do skupiny komplexnej a celoročnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. Trvanie: 1.9.2013 – 31.12.2013...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS SOSAFRIKA

Ukončená

Popis: Vzdelanie je v Afrike kľúčom k úspešnej budúcnosti. Bez vzdelania nemajú deti nádej na získanie práce. Základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie, či odborný výcvik v remesle im tak umožňuje…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS PLESO

Ukončená

Cieľom projektu je modernizácia a rozvoj športového areálu, bežeckých tratí, podpora športových a kultúrno-spoločenských podujatí na Štrbskom Plese, ale aj zveľaďovanie verejných priestranstiev, turistických trás, okolia jazera Štrbského Plesa, okolia…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS NASILIENIE

Ukončená

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia a sú klientkami zariadenia núdzového bývania – Domov Gianny B. Molla. Trvanie: 1.10.2013–31.12.2013...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS NADEJ

Ukončená

  Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti o nevyliečiteľnom ochorení sclerosis multiplex medzi širokou verejnosťou, aby sme takto mohli osloviť prípadných darcov z radov obyvateľov Slovenska. Trvanie: 1.3.2013 – 31.12.2013...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS NADACIATA3

Ukončená

Popis: Pomoc osobám, ktoré sa ocitli v ohrození života, ťažkej sociálnej situácii alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Trvanie: 1.6.2012 – 28.2.2014...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS MOTYL

Ukončená

Popis: Cieľom projektu kampaň Belasý motýľ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovosvalových ochorení a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou. Cieľom zbierky…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS KRIDLO

Ukončená

Popis: Cieľom projektu je vyzbierať finančné prostriedky na dokončenie intermediárnej izby DFNsP v Bratislave. Okrem tohto použitia chceme pomôcť občianskym združeniam a dobrovoľným charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom,…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS DETOMPREZIVOT

Ukončená

Cieľom je prostredníctvom projektu Na bicykli deťom upozorniť na fakt, že šance na uzdravenie sa detí z onkologických ochorení je obrovská. Zároveň chceme dostupným športom, akou cyklistika na Slovensku určite je,…...

Viac informácií Webstránka
dms

DMS CHARITA

Ukončená

V súčasnej dobe zdravotné poisťovne hradia iba 60% nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v hospicoch. Zvyšok si musí doplácať pacient. Je to veľmi nespravodlivé zo strany poisťovní, že človek, ktorý…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...