Kontakt

Sídlo organizácie:

Fórum donorov

Baštová 5

811 03 Bratislava

Slovenská republika

Email: donorsforum@donorsforum.sk

 

Korešpondenčná adresa pre zasielanie dokumentov a inej pošty:

Fórum donorov

Doľany 399

900 88 Doľany

 

Právna forma:

Záujmové združenie právnických osôb, zapísané v registri na Okresnom úrade v Bratislave pod

číslom OVVS/498/2/2000

IČO: 31806376

DIČ: 2021564501

NIE SME PLATCAMI DPH

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Číslo účtu: 266 2475 004 / 1100

IBAN          SK50 1100 0000 0026 6247 5004

 

Soňa Lexmanová, mobil 0903 905 658

Ľubica Ďurďovič, mobil 0908 592 415, durdovic@donorsforum.sk

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...