DMS ZDRAVIE

Pomoc pacientom s mnohopočetným myelómom

Popis projektu

Pomoc pacientom s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm, zvyšovanie informovanosti o tejto chorobe, jej včasná diagnostika, podpora dostupnosti liečby pre všetkých pacientov, zvyšovanie adherencie pacientov k liečbe, organizovanie stretnutí pacientov, zabezpečenie bezplatných kúpeľných pobytov pre pacientov, spolupráca na vedení Registra  monoklonálnych gamapatií v SR.

V období júl-august 2015 zabezpečíme kúpeľný pobyt čo najväčšieho počtu pacientov v Kúpeľoch Nimnica (indikované na mnohopočetný myelóm). Mnohopočetným myelómom trpí v SR cca 2500 pacientov. Čím viac finančných prostriedkov sa nám podarí získať, tým väčšiemu počtu pacientov dokážeme pobyt v kúpeľoch zabezpečiť.

Trvanie: 1.11.2014 – 31.7.2015

Detail projektu

  • Organizácia
    Slovenská myelómová spoločnosť
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...